دوره 14 (1401)
دوره 13 (1400)
دوره 12 (1399)
دوره 11 (1398)
دوره 10 (1397)
دوره 9 (1396)
دوره 8 (1395)
دوره 7 (1394)
دوره 6 (1393)
دوره 5 (1392)
دوره 4 (1391)
دوره 3 (1390)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)

آمار کلی سال 1401(فروردین - اسفند)

عنوان مقدار
تعداد مقاله 110
تعداد پذیرش 26
تعداد عدم پذیرش 51
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 40
متوسط زمان تا اولین اقدام 1
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 21
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 70
متوسط زمان داوری 16
متوسط زمان پذیرش 185
متوسط زمان عدم پذیرش 20
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 5
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1سال
درصد پذیرش 24
 

به وبگاه نشریه خوش آمدید

 
فصلنامه علمی زبان پژوهی، به زبان فارسی منتشرمی شود و بر اساس سیاست "دو سو کور" عمل می نماید. این مجله ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﭘـﮋوﻫﺶ اﺻـﻴﻞ و روﻳﻜـﺮد ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ در ﺣـﻮزهﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻮر زﺑﺎن و ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد.
این فصلنامه، یک نشریه علمی با دسترسی آزاد است. متن مقالات منتشر شده به صورت Pdf در وبگاه نشریه قرار گرفته و بازدیدکنندگان می­‌توانند نسخه برخط آن را به صورت رایگان دریافت نمایند.
 زبان: فارسی و انگلیسی
صاحب امتیاز: دانشگاه الزهراء(س)
هزینه ارسال مقاله: 1500000 ریال که بعد از تایید مقاله برای ارسال به داوری اخذ می‌شود.
هزینه چاپ مقاله: 1500000 ریال که بعد از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ می‌شود.
 

  توالی انتشار

فصلنامه

   ضریب تاثیر 1400 (Impact Factor) 

0.486

  شاخص کیفیت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)-1400

Q1

  رتبه ارزیابی (1401) - سامانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

الف

 
 نشانی: تهران، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات، دفتر مجله زبان پژوهی
 نشانی الکترونیکی:  zabanpazhuhi@alzahra.ac.ir
پژوهشگران گرامی می توانند درصورت نیاز، روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 10 الی 12  شماره همراه 09303756308 تماس بگیرند. همچنین، امکان پاسخگویی بر خط به همه بزرگواران، از طریق ایمیل مجله وجود دارد.
با سپاس/ دفتر مجله زبان پژوهی دانشگاه الزهراء(س)
 خط مشی دسترسی آزاد: زبان پژوهی، مجله ای با دسترسی آزاد است به این معنا که همه مطالب به صورت رایگان و بدون هزینه در دسترس کاربر یا موسسه مربوطه قرار می گیرد. کاربران مجاز به خواندن، بارگیری، تهیه رونوشت، چاپ ، جستجو ، یا پیوند به متن های کامل مقالات هستند. کاربران می توانند بدون کسب اجازه پیشین از ناشر یا نویسنده، از مقاله ها برای هر منظور قانونی دیگری بهره برند. این مطابق با تعریف BOAI از دسترسی آزاد است
 

شیوه نامه نگارش مقالات انگلیسی

مقاله پژوهشی

مقاله پژوهشی

واکاوی الگوی انسجام متن در زبان علم و بازنمایی آن در متون آموزش زبان فارسی با اهداف دانشگاهی: رویکردی پیکره‌بنیاد

زهره صدیقی فر؛ جلال رحیمیان؛ علیرضا خرمایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

https://doi.org/10.22051/jlr.2021.35364.2007

بازنمایی برخی مولفه‌های فضا در گفتمان روایی کودکان اتیسم با عملکرد بالا و کودکان عادی فارسی زبان: محمول‏ها و زمینه فضایی

عباسعلی آهنگر؛ محمد حسین سالاری‌فر؛ ستاره مجاهدی رضائیان؛ آزاده ایمانوردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401

https://doi.org/10.22051/jlr.2022.40537.2181

پایش راهبردهای زبانی ایران‌هراسی در خبرگزاری العربیّه با تکیه بر نظریه چارچوب‌سازی انتمن و مربع ایدئولوژیک ون‌دایک

رحیم کثیر؛ علی ضیغمی؛ سید رضا میر احمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

https://doi.org/10.22051/jlr.2023.41796.2234

تاثیر مشخصه های پیشین و پسین واکه بر همترازی قله در جایگاه هسته تکیه زیرو بمی در دو گونه فارسی معیار و اصفهانی

رافعه خوشخو؛ بتول علی نژاد؛ عادل رفبعی؛ وحید صادقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

https://doi.org/10.22051/jlr.2023.40672.2191

ابر واژگان