نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار.گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی راهبردهای زبانیِ منجر به پدیده ایران‌هراسی در شبکه العربیه، انجام گرفته‌است. به این ‌منظور، دو نظریه چارچوب‌سازی انتمن (Entman, 2014) (بازنمایی اهداف مؤلف از متن با استفاده از روش‌های تفسیری و بازنمود محتوای پنهان با دلالت‌های ضمنی متن و تفسیر آن) و مربع ایدئولوژیک ون‌دایک (Van Dijk, 2005) (تقویت نکته‌های مثبت و نادیده‌انگاری نکته‌های منفی گروه خودی و تقویت نکته‌های منفی و نادیده‌انگاری نکته‌های مثبت گروه غیر خودی) انتخاب شد. سپس، 20 متن در بازه جولای تا دسامبر 2021 در خبرگزاری العربیّه از ژانر تحلیل سیاسی با موضوع‌های مسائل ایران و با هدف تبیین راهبرد‌های زبانی این خبرگزاری در فرآیند چارچوب‌سازی رسانه‌ای بررسی شده‌است. در اجرای نظریه‌ها، توجه اصلی بر تحلیل راهبردها و تکنیک‌های زبانی بوده و کوشش شد تا اندازة ممکن از نقد سیاسی پرهیز شود تا یافته‌های پژوهش مبتنی بر مبانی علمی ‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد معرفی ایران به‌عنوان تهدیدی برای امنیت منطقه، مداخله‌گری در امور داخلی کشورها، ایستادگی در برابر خواست ملت‌ها، روحیة استعمارگری و تأکید بر همسوسازی کشورهای اسلامی علیه ایران مهمترین چارچوب‌های العربیّه بوده‌است. العربیّه همچنین برای جبران کمبود ادلّه و اسناد قطعی و غیر قابل مناقشه برای گزاره‌های خبری و تحلیلی خود به استفاده از تکنیک‌ها و روش‌های اقناع رسانه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت ادبی زبان عربی برای سودهی به مخاطب عرب در راستای اهداف و سیاست‌های رسانه‌ای خود پرداخته‌است. در کاربست راهبردهای زبانی، بیشترین سهم به قطبی‌سازی، فاصله‌گذاری، هم‌معنایی، پیش‌انگاشت، هم‌دلی و اغراق تعلق دارد که چگونگی برگزیدن آن‌ها برای چارچوب‌های مختلف هوشمندانه بوده و با  هدف‌های العربیّه هماهنگی دارد. در مقابل، هرگونه کنش‌گری منفی از سوی عربستان با سانسور روبه‌رو شده و گفتمان سکوت دربارة نقاط منفی گروه خودی بر این رسانه حاکم است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying Iranophobia's Language Strategies in Al Arabiya News Agency Based on the Entman Framework Theory and VanDyk's Ideological Squares

نویسندگان [English]

 • Rahim Kasir 1
 • Ali Zeighami 2
 • Sayed Reza Mirahmadi 3

1 PhD Student, Arabic Language and Literature Department, Semnan University, Semnan, Iran

2 Assistant Professor, Arabic Language and Literature Department, Semnan University, Semnan, Iran.

3 Associate Professor, Arabic Language and Literature Department, Semnan University, Semnan, Iran

چکیده [English]

The involvement of ideology in the text is the main axis that connects linguistic and discourse studies together. The discursive study of the media with the aim of explaining the techniques used in competitions and conflicts is a broad field that is often conducted in Iran about visual, audio and written English-language media. Researches have also been done on Arabic media.
Entman's framing theory tries to represent the author's goals from the written text by using interpretive methods and to discover and represent the hidden content of the message through the interpretation of the text and its implicit meanings (Iman, Mohammad Taqi and Noshadi, Mahmoudreza (1390). " Qualitative Content Analysis ". Ayar Quarterly Journal of Research in Human Sciences. Tehran: Imam Khomeini Educational and Research Institute (RA). Number 6. pp. 15-44.).
Saudi media, including Al-Arabiya, have a place among the Arab media due to the political and religious base of this country in the Arab world, and for this reason, considering the role of the media in shaping the public opinion of the region and Iran's neighbors, their strategies need to be based on Identify scientific standards and help researchers and policy makers to adopt appropriate media approaches.
Considering the importance of the media as an influential element in the formation of thoughts and beliefs and the spread of desired ideas in societies and on a large scale, this research has analyzed the media frameworks and the techniques used in the process of implementing these frameworks.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Al-Arabiya
 • building frameworks
 • ideologic square
 • linguistic strategies
 • new discource analysis
 1. اشترومبک، جاسپر و آدام شهتا (1389). «پیامبر سوژه کاریکاتورهای سیاسی چارچوب‌بندی موضوع کاریکاتورهای پیامبر اسلام (ص) مقایسه میان فرهنگی مطبوعات سوئد و آمریکا». ترجمة عبدالله بیچرانلو. ماهنامه سوره اندیشه. شماره 46. صص 239-231. Retrieved from <https://ensani.ir/file/download/article/20120413172122-5128-44.pdf>
 2. امیدی، علی و مهرداد رشیدی علوی (1396). «جنگ رسانه در بحران اکراین؛ چارچوب‌سازی تحولات سیاسی اوکراین و کریمه (2013-2015) در شبکه‌های خبری سی ان ان و راشاتودی». مطالعات رسانه‌های نوین. شماره 10. صص 168-139.  https://doi.org/10.22054/cs.2017.18255.153
 3. أمین، إمیل (2021). إیران.... الغموض التکتیکی لا یفید. موقع قناة العربیة.  ایران-الغموض-التکتیکی-لا-یفید/Retrieved from <https://www.alarabiya.net/politics/2021/10/01>
 4. انتمن، رابرت (2007). «سوگیری به‌واسطه چارچوب‌گذاری: رسانه در توزیع قدرت». ترجمة محمدرضا تقوی‌پور و سیدمحمد کاظمی اونجی. مطالعات انتخابات. شماره 10 و 11. صص 178-161.Retrieved from  <https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/>
 5. ایمان، محمدتقی و محمود رضا نوشادی (1390). «تحلیل محتوای کیفی». عیار پژوهش در علوم انسانی. شماره 6. صص 44-15. Retrieved from <https://pajohesh.nashriyat.ir/node/62>
 6. الثلب، حمزة امحمد و أبوالقاسم، غلام (2019). آلیات تحلیل الخطاب الإعلامی للصحف اللیبیة، دراسة تحلیلیة لصحیفتی الصباح ولیبیا الإخباریة. مجلة کلیة الفنون والإعلام بجامعة مصراتة. لیبیا. السنة الرابعة. العدد الثامن. صص 88-71. Retrieved from <https://journals.misuratau.edu.ly/media/upload/file/R-628-4.pdf>
 7. حافظ، عادل (2017). السعودیة، صوت العالم الإسلامی. الریاض: المرکز الدولی للنشر و الإعلام.
 8. الحسینی، هدى (2021). هل الاستنجاد بلبنان ینقذ إیران یا سید حسن؟. موقع قناة العربیة. هل-الاستنجاد-بلبنان-ینقذ-ایران-یا-سید-حسن؟  Retrieved from <https://www.alarabiya.net/politics/2021/07/01>
 9. حلاج زاده بناب، حسین، سید فرید خلیفه لو و فردوس آقا گل زاده (1397). «توصیف و تحلیل ساخت های ایدئولوژیک در گفتمان دادگاه خانواده، زن‌های خواستار طلاق بر پایه دیدگاه ون­دایک». زبان‌پژوهی. سال 10. شماره 28. صص 58-31. https://doi.org/10.22051/jlr.2017.11440.1180
 10. خیرالله، خیرالله (2021). إیران اختارت التصعید. موقع قناة العربیة.  ایران-اختارت-التصعید/Retrieved from <https://www.alarabiya.net/politics/2021/08/03>
 11. الذایدی، مشاری (2021). ضع مع هذا کله... نووی إیران!. موقع قناة العربیة. ضع-مع-هذا-کله-نووی-ایران/-Retrieved from <https://www.alarabiya.net/politics/2021/08/18>
 12. سرابی، سعید و هادی بهجتی فرد (1394). «مقایسه گفتمان خبری سایت‌های فارسی‌زبان؛ شبکه‌های العربیه و بی‌بی‌سی: مطالعه موردی اعتراضات عمومی در بحرین». پژوهش‌های ارتباطی. سال 23. شماره 1. صص 150-133. https://doi.org/10.22082/cr.2016.20115
 13. سورین، ورنی‌جی و جیمز دبلیو تانکارد (1381). نظریه‌های ارتباطات. ترجمه علیرضا دهقان. تهران:  انتشارات دانـشگاه تـهران. <https://www.gisoom.com/book/1240389/> Retrieved from
 14. شمس، مرتضی، محمدقلی میناوند و شهاب‌الدین صبوری(1397). «نحوه پوشش خبری بحران در خبر تلویزیونی صداوسیما (مطالعة موردی: بحران پلاسکو در شبکه خبر).»  فصلنامه علمی رسانه. دوره 30. شماره 4. شماره پیاپی 117. صص 48-29.  Retrieved from <https://qjmn.farhang.gov.ir/article_104598.html>
 15. شندب، علی (2021). الماکریسیة ودموع میقاتی. موقع قناة العربیةالماکریسیة-ودموع-میقاتیRetrieved from <https://www.alarabiya.net/politics/2021/09/13/>
 16. طاهری، أمیر (2021). إیران وجناحاها التالفان. موقع قناة العربیة. ایران-وجناحاها-التالفان/ Retrieved from <https://www.alarabiya.net/politics/2021/08/13>
 17. فرقانی، محمد مهدی و موذن کاظم (1394). «دولت یازدهم و دیپلماسی رسانه‌ای آمریکا؛ بررسی ابعاد و چارچوب‌های محتوایی سایت فارسی صدای آمریکا». مطالعات رسانه‌های نوین. شماره 2. صص 18-1. https://doi.org/10.22054/cs.2015.4520
 18. فرنسیس، طونی (2021). محاولة اغتیال الکاظمی رسالة إلى العواصم الأربع!. موقع قناة العربیة. محاولة-اغتیال-الکاظمی-رسالة-الى-العواصم-الأربع/-Retrieved from <https://www.alarabiya.net/politics/2021/11/08>
 19. الفقی، مصطفى (2021). إیران وطالبان. موقع قناة العربیة. ایران-وطالبان/Retrievd from <https://www.alarabiya.net/politics/2021/09/15>
 20. قاسمی نسب، رضا علی، علی ضیغمی و سید رضا میراحمدی (2020). تحلیل خطاب طلبات أمریکا المتکرّرة للتفاوض مع إیران فی قنوات العربیّة، والجزیرة، والمیادین على أساس نظریة تئون فان دایک. فصلیة بحوث فی اللغة العربیة. المجلد 12. العدد 23. صص 211-197.
 21. القلاب، صالح (2021). إیران ضد العرب والأکراد وتسعى لاحتواء مناطق عربیة. موقع قناة العربیة. ایران-ضد-العرب-والأکراد-وتسعى-لاحتواء-مناطق-عربیة/Retrieved from <https://www.alarabiya.net/politics/2021/08/20>
 22. القنیعیر، حسناء (2021). یتباکون على تعلیق موسم الحج ویصمتون عن جرائم إیران. موقع قناة العربیة. یتباکون-على-تعلیق-موسم-الحج-ویصمتون-عن-جرائم-ایران/Retrieved from <https://www.alarabiya.net/politics/2021/07/09>
 23. مراسلو العربیة نت (2021). عند تنصیب رئیس إیران.. تحرک لأهالی ضحایا الأوکرانیة. موقع قناة العربیة.  عند-تنصیب-رئیس-ایران-تحرک-أهالی-ضحایا-الأوکرانیة/.Retrieved from <https://www.alarabiya.net/iran/2021/07/05>
 24. مهدی زاده، سید محمد، مهدخت بروجردی علوی و سید محسن عسگرزاده (1397). چارچوب سازی رویدادهای خبری توسط خبرگزاری‌ها در پیام رسان تلگرام؛ تحلیل چارچوب خبری نطق ترامپ و روحانی در مورد برجام. فصلنامه رسانه. دوره 5. شماره 19. صص60-35.Retrieved from <https://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/4032813981902.pdf>
 25. مهدی‌زاده، سید محمد (1380). «تصویرسازی منفی رسانه‌های غرب از جهان اسلام و ملل شرق تهران». سازمان صدا و سیما: فصلنامه رسانه. سال 12. شماره 47. صص21-10. Retrieved from <https://ensani.ir/file/download/article/20110201102958-%C2%A0%20(33).pdf>
 26. مهدی‌زاده، سید محمد (١٣٨٧). رسانه‌هـا‌ و ‌بازنمایی. ‌تهـران: دفتـر مطالعـات و توسـعه رسانه‌ها. Retrieved from <https://agahbookshop.com/>
 27. ون دایک، تئو (1394). ایدئولوژی و گفتمان. ترجمة محسن نوبخت. تهران: نشرسیاهرود. Retrieved from <https://www.agahbookshop.com/>
 28.  Al Arabiya Net Correspondents (2021). When the President of Iran is inaugurated...a movement for the families of the Ukrainian victims. Al Arabiya channel website. Retrieved from <https://www.alarabiya.net/iran/2021/07/05>. [In Arabic]
 29. Al-Dhaidi, Mishari (2021). Put with all this... Iran's nuclear! Al Arabiya channel website. Retrieved from <https://www.alarabiya.net/politics/2021/08/18Put-with-this-all-nuclear-Iran/-> [In Arabic]
 30. Al-Feki, Mustafa (2021). Iran and the Taliban. Al Arabiya channel website. Retrieved from <https://www.alarabiya.net/politics/2021/09/15Iran-Taliban /> [In Arabic]
 31. Al-Husseini, Hoda (2021). Will seeking help from Lebanon save Iran, Mr. Hassan? Al Arabiya channel website. Retrieved from <https://www.alarabiya.net/politics/2021/07/01/Wills-sleeping-in-Lebanon-save-Iran-oh-Sayyed-Hassan?> [In Arabic]
 32. Al-Qalab, Saleh (2021). Iran is against the Arabs and Kurds and seeks to contain Arab regions. Al Arabiya channel website. Retrieved from <https://www.alarabiya.net/politics/2021/08/20Iran-against-Arabs-and-Kurds-and-seeks-to-contain-Arab-regions/>[In Arabic]
 33. Al-Quneir, Hasnaa (2021). They lament the suspension of the Hajj season and remain silent about Iran’s crimes. Al Arabiya channel website. Retrieved from <https://www.alarabiya.net/politics/2021/07/09They cry-over-the-suspension-of-the-Hajj-season-and-are-silent-about-Iran’s-crimes> [In Arabic]
 34. Al-Thalab, H. A., & Abu Al-Qasim, G. (2019). Mechanisms for analyzing the media discourse of Libyan newspapers, an analytical study of Al-Sabah and Libya Al-Akhbariya newspapers. Journal of the College of Arts and Media at Misurata University, 4(8). pp. 88-71. Retrieved from <https://journals.misuratau.edu.ly/media/upload/file/R-628-4.pdf> [In Arabic].
 35. Amin, Emil (2021). Iran... Tactical ambiguity is not helpful. Al Arabiya channel website. Retrieved from <https://www.alarabiya.net/politics/2021/10/01Iran-tactical-ambiguity-is-not-helpful/> [In Arabic]
 36. Devereux, E. (2007). Media studies: key issues and debates. London: SAGE Publications. Retrieved from <https://search.worldcat.org/title/Media-Studies-:-Key-Issues-and-Debates/oclc/871856273>
 37. Entman, R. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of Communication, 43(4), 51-8. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x
 38. Entman, R. (2007). Framing bias: media in the distribution of power. Journal of communication57. International Communication Association, 163- 173. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2006.00336.x
 39. Entman, R. (2007). "Bias by Framing: Media in the Distribution of Power". Translated by Mohammad Reza Taghavipour and Seyyed Mohammad Kazemi Unji. Election studies. No. 10 and 11. pp. 161-178. Retrieved from <https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/> [In Persian].
 40. Forghani, M. M., & Forghani, M. M. (2015). The Iranian Eleventh Government and the US Media Diplomacy: Analyzing the Scopes and Frames of the Content of VOA Persian Website. New Media Studies1(2), 1-30. https://doi.org/10.22054/cs.2015.4520 [In Persian].
 41. Francis, Tony (2021). The attempt to assassinate Al-Kadhimi is a message to the four capitals! Al Arabiya channel website. Retrieved from <https://www.alarabiya.net/politics/2021/11/08Attempted-assassination-of-Al-Kazemi-message-to-the-four-capitals> [In Arabic]
 42. Ghasemi Nasab, R. A., Zeghmi, A., & Mirahamdi, S. R. (2020). Analysis of the discourse of America’s repeated requests to negotiate with Iran on Al-Arabiya, Al-Jazeera, and Al-Mayadeen channels on the basis of Toen van Dijk’s theory. Research Quarterly in the Arabic language, 12(23), 197-211. [In Arabic].
 43. Hafez, A. (2017). Saudi Arabia, the voice of the Islamic world. (1st ed), Riyadh: International Center for Publishing and Media. [In Arabic].
 44. Hall, S. (2007). Cultural identity and diaspora. In J. Rutherford (ed.), Identity Community, Culture, Difference. London: Lawrence and Wishart. Retrieved from <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2769542>
 45. Hallajzadeh Bonab, H., Khalifehloo, S. F., & Aghagolzadeh, F. (2018). Description and analysis of ideological structures in family court discourse, divorce demanding women¸ based on Van Dijk (2006). ZABANPAZHUHI (Journal of Language Research)10(28), 31-58. https://doi.org/10.22051/jlr.2017.11440.1180. [In Persian].
 46. Iman, M. and Noushadi M. (2011). Qualitative content analysis. The Quality of Research in Humanities Quarterly Journal, 6, 15-44. [In Persian].
 47. Khairallah, Khairallah (2021). Iran chose escalation. Al Arabiya channel website. Retrieved feom <https://www.alarabiya.net/politics/2021/08/03 Iran-chosen-escalation> [In Arabic]
 48. Mahdizadeh, S. M. (1387). Media and representation. Tehran: Office of Media Studies and Development. Retrieved from <https://agahbookshop.com> [In Persian].
 49. Mahdizadeh, S. M., Borujerdi Alavi, M. and Asgarzadeh, S. M. (2017). Framing of news events by news agencies in Telegram Messenger; Analysis of the news framework of Trump and Rouhani's speech about the JCPOA. Media Quarterly, 5(19), 35-60. Retrieved from <https://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/4032813981902.pdf> [In Persian].
 50. Mehdizadeh, M. (2001). Impact of Media on Negative Portrayal of Islamic World and the Western nation. Media Quarterly Journal, 12(47), 10-21. Retrieved from <https://agahbookshop.com/> [In Persian].
 51. Omidi, A., & Rashidi, M. (2017). A Comparative Study of News Framing by the CNN and RT during Ukrain and Crimean Crisis (2013-2015). Journal of New Medias Studies, 10, 139-168. https://doi.org/10.22054/cs.2017.18255.153 [In Persian].
 52. Richardson, J. E. (2007). Analyzing Newspapers: An Approach from Critical Discourse Analysis. New York: Palgrave Publishing. Retrieved from <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2884470.>
 53. Sarabi, S., & Behjati Fard, H. (2016). Comparing Al-Arabiyeh and BBC Persian-Language Websites’ News Discourses A case study of public protests in Bahrain. Communication Research23(85), 133-150. https://doi.org/10.22082/cr.2016.20115. [In Persian].
 54. Shandab, Ali (2021). Macricism and Mikati's tears. Al Arabiya website. https://www.alarabiya.net/politics/2021/09/13/Al-Makrisiyyah-and-Tears [In Mikati]
 55. shmas, M., Minavand, M. G., & Sabouri, S. (2020). News Coverage of Crisis by Iranian State TV (IRIB) Case Study: Plasco Crisis Reported by News Channel. Rasaneh30(4), 29-48. Retrieved from <https://qjmn.farhang.gov.ir/article_104598.html> [In Persian].
 56. Snow, D. A., Rochford, E. B., Worden, J. S. K., & Benford, R. D. (1986). Frame alignment processes. Micromobilization. and movement participation. American Sociological Review, 51(4), 464-481. https://doi.org/10.2307/2095581
 57. Sorin, V. J. & Tankard, W. J (2008). Communication theories. Translated by Alireza Dehghan. Tehran: Tehran University Press. Retrieved from <https://www.gisoom.com/book/>[In Persian].
 58. Strombeck, J. & Shehta, A. (2009). "The Prophet, the subject of political cartoons, the framing of the subject of the cartoons of the Prophet of Islam (PBUH), a cross-cultural comparison of Swedish and American press". Translated by Abdullah Bichranloo. Monthly Surah Andisheh, 46. 231-239. Retrieved from <https://ensani.ir/file/download/article/20120413172122-5128-44.pdf> [In Persian].
 59. Taheri, Amir (2021). Iran and its damaged wings. Al Arabiya channel website. Retrieved from <https://www.alarabiya.net/politics/2021/08/13Iran-and-its-damaged-wings/> [In Arabic]
 60. Van Dijk, T. (2005). Critical Discourse Analysis. London: Blackwell Publishers Ltd. https://doi.org/10.1002/9780470753460.ch19
 61. Van Djik, T. (2015). Discourse and Ideology. (Mohsen Noubakht trans.), 1st ed. Tehran: Siahroud publication. Retrieved from <https://www.agahbookshop.com/> [In Persian].
 62. وب‌گاه‌ها. www.alarabiya.net