نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کاندید دکتری زبان‌شناسی، دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ایران

2 گروه زبان شناسی، دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 گروه علوم و اختلالات ارتباطی، دانشکده علوم و هنرهای ارتباطی، دانشگاه ایالتی میشیگان، دیترویت، آمریکا

چکیده

پژوهش حاضر با هدف انتخاب نظام برچسب‌‌گذاری مناسب برای استفاده در پژوهش‌های ادراکی نوای گفتار، به بررسی ویژگی‌های نظام نواخت‌ها و فاصله‌نماها (توبی)، مشکلات آن و یکی از نظام‌های جایگزین آن پرداخته است. در این مسیر، کاستی‌هایِ توبی که با توجه به ماهیت و کاربردهای گستردۀ آن در زبان‌های مختلف مشخص شده‌اند جمع‌بندی و ارائه شده است. با مرور آن دسته از پژوهش‌های انجام‌شده دربارۀ آهنگ گفتار فارسی که از نظام برچسب‌گذاری توبی و نظریۀ خودواحد-وزنی بهره گرفته‌اند به نظر می‌رسد مشکلات جهانی این نظام در تحلیل الگوی آهنگ زبان فارسی نیز مشاهده می‌شود. در ادامه نظریۀ خودواحد-وزنی تقویت‌شده و نظام برچسب‌گذاری بر مبنای آن معرفی شد. سپس برچسب‌های توبی و ضرباهنگ و زیروبمی (رَپ)برای یک نمونۀ فارسی مقایسه و کارایی نظام برچسب‌گذاری ضرباهنگ و زیروبمی برای استفاده در پژوهش‌های ادراکی تأیید شد.
کلید واژه‌ها: نظام برچسب‌گذاری نواخت‌ها و فاصله‌نماها (توبی)، نظام برچسب‌گذاری ضرباهنگ و زیروبمی (رَپ)، نظریۀ خودواحد-وزنی، نوای گفتار، زبان فارسی

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An overview of prosodic transcription systems: a comparison of the "Tones and Break Indices: ToBI" and " Rhythm and Pitch: RaP"

نویسندگان [English]

  • Nayereh Joodi 1
  • Golnaz Modarresi Ghavami, 2
  • Laura Christine Dilley 3

1 Linguistics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.

2 Linguistics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.

3 Dept. of Communicative Sciences and Disorders, College of Communication Arts & Sciences, Michigan State University, Detroit, USA.

چکیده [English]

In the current research, we have reviewed the labeling system known as Tones and Break Indices (ToBI) (Pierrehumbert & Hirschberg, 1990) and its alternative labeling systems including Rhythm and Pitch (RaP) (Dilley, 2005; Dilley & Brown, 2005; Dilley et al., 2006). The problems of the ToBI system were summarized and presented. Furthermore, a review of the studies conducted on intonation in Persian using the ToBI system within the framework of Auto-segmental Metrical theory (AM) showed that the global problems of this system are also observable in its application for the analysis of Persian intonation patterns (e.g. Eslami, 2005; Sadeghi, 2018). A comparison of the two labeling systems for one Persian sample demonstrates the phonetic clarity and efficiency of the RaP system for perceptual research.The following are some of RaP's strengths: a)RaP is easier to learn and use compared to ToBI, b)RaP labels correlate uniformly with phonetic and perceptual features based on listeners' perception and phonetic information, d)Each syllable receives a label related to starred or unstarred tones in RaP (Arvaniti et al., 1998; Ladd et al., 2000; Dilley et al., 2005), e)Using this system, rhythmic information is separated from pitch information, allowing researchers to identify and label different levels of salience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prosodic transcription system
  • ToBI
  • RaP
  • Persian Language
  • speech prosody